907true dots under 268true true 1600http://www.tafwyl.org/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 fade false 60 bottom 30 http://www.tafwyl.org/cyfle-i-wirfoddoli-yn-tafwyl-2
  Slide6 
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 fade false 60 bottom 30 http://www.tafwyl.org/pobi-i-ddathlu-pen-blwydd-llamau
  Slide6 
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6

crowd canva

Cyhoeddi Artisitiad Tafwyl 2016 

Gyda 100 diwrnod i fynd tan yr ŵyl, mae line up Gŵyl Tafwyl, wedi ei gyhoeddi, wrth i’r digwyddiad ddychwelyd i Gastell Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf. Mwy o wybodaeth yma

slide1

2il a 3ydd o Orffennaf 2016

Mae’n bleser gennym gyhoeddi dyddiad Tafwyl 2016! Bydd y Ffair yn dychwelyd i Gastell Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf, 2016

Mwy...


 Clwb Ifor Hir

Wythnos Tafwyl

Y gobaith yw cynnal gŵyl ffrinj yn ran o Tafwyl 2016 unwaith eto, gyda llu o ddigwyddiadau ar hyd a lled y ddinas. Byddwn yn cyd-drefnu digwyddiadau gyda cherddoriaeth byw, llenyddiaeth, dramâu, chwaraeon, digwyddiadau i ddysgwyr a digwyddiadau plant. Os hoffech chi gynnig syniad, neu trefnu digwyddiad fel rhan o Wythnos Tafwyl cysyllwtch â llinos@mentercaerdydd.cymru 

Mwy...