907true dots under 268true true 1600http://www.tafwyl.org/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 fade false 60 bottom 30 http://www.tafwyl.org/cy/ffair-tafwyl
  Slide6 
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6

crowd canva

Gŵyl Tafwyl wedi torri pob record!

Ar benwythnos braf ym mis Gorffennaf daeth dros 34,000 drwy gatiau Castell Caerdydd i fwynhau gŵyl gymunedol Gymraeg mwyaf Cymru, Tafwyl. Dyma’r niferoedd uchaf yn hanes yr ŵyl rad ac am ddim ers iddi sefydlu yn y Mochyn Du nol yn 2006.

slide1

Dyddiad i’w gadarnhau….

Mae trafodaethau eisioes ar y gweill gyda Chyngor Caerdydd ynglyn a dyddiad Tafwyl 2016. Byddwn yn cadarnhau dyddiad cyn gynted a phosibl. Cadwch olwg y wefan, Facebook a Twitter am ddyddiad Tafwyl 2016

Mwy...


 Clwb Ifor Hir

Wythnos Tafwyl

Y gobaith yw cynnal gŵyl ffrinj yn ran o Tafwyl 2016 unwaith eto, gyda llu o ddigwyddiadau ar hyd a lled y ddinas. Byddwn yn cyd-drefnu digwyddiadau gyda cherddoriaeth byw, llenyddiaeth, dramâu, chwaraeon, digwyddiadau i ddysgwyr a digwyddiadau plant. Os hoffech chi gynnig syniad, neu trefnu digwyddiad fel rhan o Wythnos Tafwyl cysyllwtch â llinos@mentercaerdydd.cymru 

Mwy...

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Mwy o fideos...